Ubicross Help

Չե՞ք գտնում այն ինչ որոնում եիք Սպասարկում

ԴՈՄԵՆ

Դոմեն բաժնում կարող եք ավելացնել ձեր գործող դոմենը, տալ կարգավորում` փոխելով  DNS records դաշտերը։

Դոմեն ավելացնելու համար կարգավորումներ բաժնից ընտրեք Դոմեն բաժինը

 Իսկ եթե չունեք դոմեն, ապա կարող եք օգտվել Ubicross-ի առաջարկած անվճար սաբդոմենից։