Ubicross Help

Չե՞ք գտնում այն ինչ որոնում եիք Սպասարկում

Ծառայություններ և վճարումներ

Այս բաժնում երևում է Ձեր կատարած վճարումների և ծառայությունների ամբողջական պատմությունը, թե ինչ փաթեթից եք օգտվել կամ օգտվում, ինչքան է կազմում տվյալ փաթեթի արժեքը և կարգավիճակը, ակտիվ է այն, թե ոչ։

Ձեր կողմից կատարված վճարումների պատմությունը տեսնելու համար`

1. Մուտք գործե՛ք «Ադմինիստրատոր» էջ

2. Կարգավորումներ բաժնից ընտրե՛ք «Ծառայություններ» և վճարումներ ենթաբաժինը։

3. Բացված դաշտի «Վճարումներ» ենթաբաժնում երևում է Ձեր կողմից կատարված վճարումները

4. «Ծառայություններ» ենթաբաժնում երևում է թե ինչ փաթեթի եք բաժանորդագրված և կարգավիճակը` ակտիվ է թե ոչ։