Ubicross Help

Չե՞ք գտնում այն ինչ որոնում եիք Սպասարկում

Բաժիններ

Բաժինների միջոցով կարող եք խմբավորել հոդվածները ըստ տեսակի։

Օրինակ. Սպորտ բաժին ստեղծելով Դուք հնարավորություն ունեք այս բաժնում ավելացնել համապատասխան հոդվածներ։

Բաժին ավելացնելու համար, գրեք վերնագիր և պահպանելու համար սեղմե՛ք աջ անկյունում գտնվող «պահպանել» կոճակը։